Prohlášení školy / Statement from the Taichi Mantis school

by littlemantis , in škola
Posted on Updated on

Statement from the George Husek’s Sifu Taichi Mantis martial arts school

  1. From the last will of George Husek Sifu with the presence of Julian Dale Sifu, the following students were entrusted with the care of the school: Miroslav Pinter, Lenka Sobotková, Luděk Veverka, Pavel Deyl, Petr Runát, Michal Šimánek and Dan Falta
  2. Sifu wrote a will which states, among other things, he wishes to pass the school facilities and its equipment to his students.
  3. The students of the school were prevented from arranging the funeral for George Husek Sifu, which was his wish.
  4. Students and relatives were not informed about the place and time of the funeral. Sifu’s last resting place is not yet known.
  5. Due to these circumstances, we are preparing our own farewell to Sifu. You will be invited and informed in time.

In Prague, July 2020

~ senior students

Prohlášení školy Taichi Mantis George Huška Sifu

  1. Z poslední vůle George Huška Sifu a za přítomnosti Julian Dale Sifu, byla svěřena péče o školu těmto studentům: Miroslav Pinter, Lenka Sobotková , Luděk Veverka, Pavel Deyl, Petr Runát,  Michal Šimánek a Dan Falta
  2. Sifu sepsal závěť, ve které je mimo jiné uvedeno, že zařízení a vybavení škol odkázal svým studentům.
  3. Studentům školy bylo znemožněno vypravit pohřeb George Huška Sifu, dle jeho přání.
  4. Studentům ani příbuzným nebylo oznámeno místo a čas konání pohřbu. Dosud není ani známo místo posledního odpočinku učitele.
  5. Vzhledem k těmto událostem připravujeme důstojné rozloučení s naším učitelem. Včas budete pozváni a informováni.

V Praze, červen 2020

~ starší studenti